Dostawa kamer wizyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/83/NC

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch kamer wizyjnych. Kamery będą wykorzystywane pod kątem badań i prac związanych z oceną uziarnienia materiałów sypkich. 2. CPV: 31.60.00.00-2 – Sprzęt i aparatura elektryczna. 3. Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się