Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych dla turbozespołu SST-300 o numerze seryjnym 5929 zainstalowanym w ZTPO

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych w podziale na 2 etapy:
3.1.1. Etap 1 – Części zamienne do remontu średniego "B" dla turbozespołu SST-300 o numerze seryjnym 5929
3.1.2. Etap 2 – Części zamienne strategiczne dla turbozespołu SST-300 o numerze seryjnym 5929

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie dostarczane części muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. W przypadku w którym zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.
Za równoważne zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami zamawiającego, w sposób nie zakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu oraz dla których wykonawca uzyska oświadczenie producenta urządzenia, dostawcy instalacji oraz generalnego wykonawcy ZTPO (POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea, Oddział w Polsce), iż gwarancja oraz jej okres trwania dla urządzenia jak i dla całej linii produkcyjnej zostaje utrzymana.
Bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące produktów równoważnych może zawierać załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia właściwy dla danej części.
3.5. Kody CPV:
42113100-5 części turbin parowych
31160000-5 części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
42130000-9 armatura
42131100-7 zawory funkcyjne
38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się