Dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 9 sztuk.
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia zawiera: - opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, - wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się