Dostawa aparatury badawczej i urządzeń

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i innego sprzętu, podzielona na 7 części (pakietów).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

3. Termin wykonania zamówienia:
3.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Skierniewice) w terminie nie dłuższym niż wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia.
3.2. Przedmiot dostawy może być dostarczony w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się