Wykonywanie przeglądów technicznych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych, napraw i utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części: część nr 1 - Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego (Pakiety 1-79 – za wyjątkiem Pakietu 5, który obejmuje tylko wykonanie przeglądu), część nr 2 - Naprawy sprzętu medycznego (Pakiety 80-81), część nr 3 - Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego (Pakiety 82-88), zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu w Pakietach 63 - 71.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się