Zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowych narzędzi TIK dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie w ramach realizacji projektu pn. „E-dukacja w Gminie Klimontów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa RPSW.08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałanie RPSW. 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, nr naboru: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, montaż fabrycznie nowych narzędzi TIK wraz z oprogramowaniem: przenośne komputery (laptopy), szafa do ładowania laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, tablety, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, monitor interaktywny z komputerem, klimatyzator, zasilacz, router, urządzenie sieciowe, serwer, klocki lego do budowania robotów, podłoga interaktywna, kamera, wizualizer.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się