Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w: Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Olsztynie, Siedlcach Bydgoszczy, Pile, Poznaniu I, Poznaniu II, Toruniu, Łodzi I, Łodzi II, Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Zielonej Górze, Bielsko-Białej, Chrzanowie, Krakowie, Rybniku, Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu, Zabrzu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia – usługi, obejmuje:
1) wykonania czynności obejmujących naprawę, montaż, demontaż, przemieszczenie posiadanych przez zamawiającego zasilaczy UPS.
2) jednokrotnego (jedna usługa w 2019 r.) wykonania w czasie obowiązywania umowy czynności obejmujących konserwację wskazanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS. W ramach świadczonej usługi konserwacji bezprzerwowych zasilaczy UPS Wykonawca zapewni stałe doradztwo telefoniczne (hot line) w odniesieniu do wszelkich zagadnień oraz usuwania problemów związanych z użytkowaniem przez Zamawiającego wszystkich zasilaczy UPS;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz m.in.: listę zasilaczy, ich lokalizację, producenta, model, numer fabryczny, moc i rok produkcji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się