Dostawa laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Magazynu w siedzibie Zamawiającego sprzętu w podziale na części (Pakiety):

Część nr 1 (Pakiet nr 1): sprzedaż i dostawa do Magazynu w siedzibie Zamawiającego trzech laptopów, których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Część nr 2 (Pakiet nr 2): sprzedaż i dostawa do Magazynu w siedzibie Zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki, których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr 3 (Pakiet nr 3): sprzedaż i dostawa do Magazynu w siedzibie Zamawiającego laptopa, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
Istotne postanowienia dot. przedmiotu zamówienia zawarto we wzorach umów stanowiących załącznik nr 8 (pakiet nr 1), załącznik nr 9 (pakiet nr 2) oraz załącznik nr 10 (pakiet nr 3) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się