Wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno – artystyczne –"DWORZEC TO.KULTURA!"- oświetlenie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno – artystyczne –"DWORZEC TO.KULTURA!", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w dokumencie oznaczonym jako „Zestawienie wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno – artystyczne –"DWORZEC TO.KULTURA!" – oświetlenie” (załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ).
3.Szczegółowe prawa i obowiązki Wykonawcy określone są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się