Zakup biblioteki taśmowej wraz z instalacją

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup biblioteki taśmowej wraz z instalacją na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się