Zakup i dostawa tripodów i bramki Gunnebo

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa tripodów i bramki Gunnebo

-----------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

1) Tripod Gunnebo SlimStile EV-DA z ramionami opadającymi i sygnalizacją kierunku przejścia

PN: SlimStile EV-DA

Gwarancja 24 miesięcy

Ilość 2 szt.

2) Bramka podwójna jednokierunkowa Gunnebo Pass-O-Mat, POM ramię 900mm, stal nierdzewna polerowana

PN: Pass-O-Mat

Gwarancja 24 miesięcy

Ilość 1 szt.

3) Konsola Gunnebo MP2000 dla 3 urządzeń

PN: MP2000

Gwarancja 24 miesięcy

Ilość 1 szt.
-----------------------------------------------------------------------------------

Warunki gwarancji:
Termin usunięcia
a) wady: 14 dni
b)awarii: 14 dni
c)usterki: 14 dni
d)błędu: 14 dni

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania projekt umowy

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty.

Do oferty prosimy o dołączenie pliku z cenami jednostkowymi netto.

Termin realizacji do 14 dni od daty podpisania obustronnie umowy

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 5% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Akceptacja projektu umowy w tym par. 7 Kar Umownych o następujących wartościach:
Pkt 3.1 - 5 %
Pkt. 3.2 - 5 %
Pkt. 3.3 - 5 %
Pkt. 3.4 - 25 %


Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się