Zakup i dostawa licencji SOTI MobiControl Perpetual License

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa licencji SOTI MobiControl

Szczegóły:

1) SOTI MobiControl Perpetual License

P/N SOTI-MCP-DEV

Ilość 24 szt.

Oprogramowanie bazowe z możliwością aktualizacji na kolejne lata
Part:MEP6Y-UK498
Product Key LI78M-U6V9Y-8HX4P-A4

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o składanie ofert w cenach jednostkowych netto.

Termin realizacji 14 dni od daty zamówienia, płatność 60 dni od daty otrzymania FV

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się