Zakup i dostawa tabletów Apple Ipad

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa tabletów:
--------------------------------------

1)

Apple iPad 32GB Wi-Fi + Cellular (gwiezdna szarość)

P/N : MR6N2FD/A

Ilość 12 szt.

---------------------------------------

Prosimy o podawanie cen jednostkowych netto. Cena wraz z kosztem dostawy

Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Sprzęt ma być fabrycznie nowy z PL dystrybucji i obsługiwać LTE w Polsce.

Termin dostawy do 10 dni od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się