Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim poprzez dostawę systemu złożonego z elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla 7 gmin Powiatu Płońskiego oraz dostawę systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania dla Powiatu Płońskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim poprzez dostawę systemu złożonego z elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla 7 gmin Powiatu Płońskiego oraz dostawę systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania dla Powiatu Płońskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się