Dostawa spektrofluorymetru do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

» Opis zapytania

Specyfikacja spektrofluorymetru
L.p. Parametry techniczne
1 Wielofunkcyjny czytnik płytek z możliwością odczytu płytek od 6-dołkowych do 384-dołkowych
2 Czytnik pozwalający na odczyt absorbancji w zakresie 230-1000 nm, fluorescencji z góry i z doły w zakresie 250-850 nm, luminescencji w zakresie 300-850 nm
3 System wzbudzenia i emisji – dwa podwójne monochromatory
4 System optyczny z 2 rodzajami detektorów:
- fluorescencja z góry – fotopowielacz
- fluorescencja z dołu – fotopowielacz
- absorbancja – fotodioda
- luminescencja – fotopowielacz
5 Czytnik wyposażony w chłodzony fotopowielacz do -5°C dla zwiększenia czułości fluorescencji i luminescencji
6 Możliwość rozbudowy czytnika w przyszłości o jeden podwójny dozownik odczynników, który:
- może być wykorzystywany podczas pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji,
- może być umieszczony wewnątrz urządzenia, tuż nad płytką, dając objętość martwą cieczy w wężykach < 10 μl,
- byłby wyposażony w funkcję detekcji przepełnienia cieczy w dołku, z minimalną objętością dozowaną 1μl.
7 Możliwość rozbudowy czytnika o płytkę do pomiaru w kropli 2 μl i 4 μl w 64 miejscach jednocześnie
8 Czytnik obsługiwany przez wbudowany ekran dotykowy średnicy 10” i przez dołączone oprogramowanie zainstalowane na komputerze (rodzaj obsługi do wyboru przez użytkownika)
9 Czytnik pozwalający na personalizację ustawień dla poszczególnych użytkowników poprzez komunikację NFC, 4 znaczniki NFC i 4 nalepki NFC powinny zostać dostarczone z czytnikiem.
10 Uzyskane wyniki po pomiarze mogą być bezpośrednio wysłane poprzez sieć do wskazanego komputera lub zgrane na zewnętrzną pamięć USB
11 Możliwość eksportu danych w formacie xls, txt, xml, pdf
12 Zakres dynamiczny pomiarów dla odczytów fluorescencji 106 i luminescencji 107
13 Pomiar absorbancji z płynną regulacją długości fali, skok co 1 nm
14 Czytnik z technologią umożliwiającą pomiar przy różnych objętościach cieczy w dołkach mikropłytki i normalizację wyników do długości ścieżki optycznej 1 cm odpowiadającej długości ścieżki optycznej w kuwecie, co pozwala niwelować błędy wynikające z pipetowania i/lub wyparowywania próbki podczas inkubacji. Normalizacja wykonywana na podstawie punktu izozbestycznego wody, czyli przy długości 998 nm. Nie dopuszcza się normalizacji przybliżonej, czyli przy długości innej niż punkt izozbestyczny wody 998 nm.
15 Dokładność fotometryczna dla pomiarów absorbancji nie gorsza niż +/-0,010 OD ± 1% 0-3 OD
16 Rozdzielczość fotometryczna dla pomiarów absorbancji nie mniejsza niż 0,001 OD
17 Precyzja fotometryczna dla pomiarów absorbancji poniżej 0,003 OD ± 1% 0-3 OD
18 Pomiar intensywności fluorescencji z góry i z dołu oparty na monochromatorach z regulacją długości fali co 1 nm
19 Zoptymalizowana czułość fluorescencji mierzonej z góry dla fluoresceiny nie gorsza niż 1 pM w płytce 96- i 384-dołkowej, mierzonej z dołu nie gorsza niż 2 pM w płytce 96- i 2,5 pM w płytce 384-dołkowej
20 Automatyczne dobieranie i optymalizacja długości fali wzbudzenia i długości fali emisji jednocześnie dla znaczników fluorescencyjnych o nieznanych parametrach.
21 „Cross talking” nie większy niż 0,1% w płytkach 96- i 0,2% w płytkach 384-dołkowych
22 Zoptymalizowana czułość luminescencji dla ATP – Glow nie gorsza niż 2 pM ATP w płytce 96-, nie gorsza niż 4 pM w płytce 384-dołkowej
23 Termostatowana komora pomiarowa, możliwość regulacji przynajmniej w zakresie RT+5°C do +66°C
24 Jednorodność temperatury w termostatowanej płytce nie gorsza niż 0,75°C
25 Możliwość wytrząsania płytki z regulacją intensywności wytrząsania w 3 poziomach. Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójnie orbitalne
26 Możliwość wytrząsania płytki poza aparatem (na wysuniętej podstawie pod płytkę) celem wzrokowego określenia intensywności wytrząsania.
26 Automatyczne dostosowywanie optymalnej głębokości pomiaru w dołku do odczytu fluorescencji.
27 Automatyczne ustalanie centralnego położenia dołków płytki przy definiowaniu nowej płytki, nie znajdującej się w bibliotece oprogramowania, poprzez skanowanie dna płytki
27 Automatycznie lub manualnie (do wyboru przez użytkownika) regulowane wzmocnienie fotopowielacza przy odczycie fluorescencji
28 Czas pomiaru płytki 96-dołkowej:
- absorbancja nie więcej niż 25 sekund
- fluorescencja nie więcej niż 17 sekund
- luminescencja nie więcej niż 26 sekund

Czas pomiaru płytki 384 dołkowej:
- absorbancja nie więcej niż 85 sekund
- fluorescencja nie więcej niż 53 sekundy
- luminescencja nie więcej niż 61 sekund
29 W komplecie oprogramowanie do obsługi czytnika oraz do pełnej analizy wyników, 4 licencje
30 Oprogramowanie wyposażone w co najmniej 140 gotowych protokołów badawczych
31 Oprogramowanie z co najmniej 17 modelami dopasowania krzywej standardowej w tym Gaussian i Bi0-expotenial
32 Automatyczna kalkulacja przy pomiarach kinetycznych wartości Vmax. Możliwość wizualizacji wartości Vmax i wykresu kinetycznego jednocześnie.
33 Autozapis po pomiarze w wybranym wcześniej formacie, a nie tylko w formacie własnym programu, w dowolnej lokalizacji na komputerze
34 W zestawie komputer sterujący o parametrach min. Quad Core, Win 7 lub 8 lub 10, 64 bit, 4GB RAM, 1GB HD, myszka, monitor, port Ethernet, port USB
35 Gwarancja co najmniej 24 miesiące
36 Dostawa, instalacja, szkolenie oraz pomoc techniczna i merytoryczna przez cały okres gwarancji przez podmiot posiadający autoryzację producenta na ww. czynności, dokument autoryzacyjny będzie dołączony do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się