Konserwacja z diagnostyką drukarki HDP5000 FARGO

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

1. Konserwacja z diagnostyką drukarki HDP5000 FARGO z laminatorem.

Opis usterki:
- prawdopodobnie uszkodzona głowica. Drukarka robi skazę na każdej karcie, nie nanosi wydruku. Prawdopodobna przyczyna uszkodzenia - pobranie dwóch kart, które razem się stopiły.

Numer inwentaryzacyjny urządzenia: 49100027620 ,
Numer seryjny: B4230374.

Naprawa musi zostać dokonana w miejscu instalacji urządzenia:

KGHM O/Huta Miedzi Legnica
ul. Złotoryjska 194,
59-220 Legnica.
W sprawie naprawy proszę kontaktować się z:
Patryk Szaynowski , tel. : 887 884 419.

Termin wykonania usługi do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się