Aktualizacjia oprogramowania I/NET Seven do Systemu Kontroli Dostępu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest : Aktualizacja oprogramowania I/NET Seven do Systemu Kontroli Dostępu.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się