Zakup i dostawa urządzeń warsztatowych i diagnostycznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń warsztatowych
i diagnostycznych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały określone w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 4 części:
Część 1 - kompresor śrubowy stacjonarny.
Część 2 – stanowisko do badania alternatorów i rozruszników pojazdów.
Część 3 – mobilny podnośnik kolumnowy.
Część 4 – tester diagnostyczny do pojazdów.
Wymagania dotyczące Części 1:
Parametry techniczne kompresora warsztatowego śrubowego stacjonarnego zostały
określone w załączniku nr 2a do SIWZ.
Dokumentacja techniczno-rozruchowa w języku polskim.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1036).
Wymagania dotyczące Części 2:
Parametry techniczne warsztatowego stanowiska do sprawdzania rozruszników
i alternatorów pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych zostały
określone w załączniku nr 2b do SIWZ.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Zgodność z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE z 2006r., Nr L157, poz. 24).
Wymagania dotyczące Części 3:
Parametry techniczne warsztatowego czterokolumnowego mobilnego podnośnika o napędzie elektro-hydraulicznym zostały określone w załączniku nr 2c do SIWZ.
Uchwyty do podnoszenia poprzez koła jezdne pojazdu regulowane w zakresie średnicy kół, umożliwiające podnoszenie pojazdów dostawczych lub ciężarowych. Synchroniczna praca wszystkich kolumn z możliwością indywidualnego sterowania każdą z kolumn. Zabezpieczenia mechaniczne przed obciążeniem. Zabezpieczenia przed przeciążeniem. Koła w konstrukcji umożliwiające ręczne przemieszczanie kolumn w obrębie warsztatu przez jednego pracownika.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Deklaracja bezpieczeństwa CE.
Zgodność z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. z 2002r., Nr 4, poz. 43).
Wymagania dotyczące Części 4:
Opis testera diagnostycznego wraz z oprogramowaniem do diagnostyki układów elektronicznych pojazdów, ciężarowych i dostawczych został określony
w załączniku nr 2d do SIWZ.
Tester diagnostyczny powinien komunikować się z pojazdem poprzez złącza diagnostyczne pojazdów.
Tester powinien być wyposażony w złącza diagnostyczne co najmniej do następujących marek pojazdów: SCANIA, MAN, JELCZ, RENAULT, MERCEDES, IVECO, DAF, OPEL, FIAT, VW.
Oprogramowanie powinno pracować w trybie off-line w środowisku Microsoft Windows i umożliwiać realizację następujących funkcji:
- diagnostyka uszkodzeń pojazdu,
- informacje o błędach,
- monitorowanie pracy pojazdu,
- dostęp do schematów elektrycznych wraz z opisem,
- podstawowe dane techniczne o pojazdach oraz wymaganych obsługach
i przeglądach.
Walizka transportowa na tester z okablowaniem w zestawie.
Komputer PC nie wchodzi w skład zestawu – zabezpiecza Zamawiający z własnych zasobów.
Licencja na oprogramowanie ważna przez okres 12 miesięcy od zakupu
z możliwością bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie trwania licencji.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym w danej części może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosił minimum 24 miesiące od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się