Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakres opcji dotyczy możliwości rozszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia o wagę – parametry techniczne wagi zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku do SIWZ. Wykonawca w ofercie winien podać cenę wagi oddzielnie. Informacja o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca winien dostarczyć urządzenie określone w ramach opcji wraz z ładowarką stanowiącą podstawowy przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się