Dostawa radiometrycznych kamer termowizyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/77/TB.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 sztuk radiometrycznych kamer termowizyjnych, które będą wykorzystywane w instalacji pilotażowej do wykrywania punktowych zmian temperatury. 2 . CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe. 3. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się