Zakup wody amoniakalnej dla Zakładu Hydrometalurgii w Głogowie w 2019 roku

» Opis zapytania

1.1 woda amoniakalna

1.2 Ilość: 336 ton luzem +/- 15 % w opcji Zamawiającego
Ze względu na zmienne potrzeby Oddziału uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych dostaw wody amoniakalnej tj. od 10 do 24 ton
w autocysternie z możliwością rozładunku jednej dostawy w dwóch miejscach Użytkownika.

1.3 Zamawiający:
KGHM Metraco S.A.
59-220 Legnica
ul. Św. M. Kolbe 9

1.4 Miejsce przeznaczenia i baza dostawy:
DAP Zakład Hydrometalurgii Metraco S.A. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów przy Hucie Miedzi Głogów nr I i przy Hucie Miedzi Głogów nr II.

1.5 Transport:
Autocysterny Dostawcy dostosowane do transportu wody amoniakalnej, wyposażone w złącza typu EURO oraz węże:
- do tankowania DN80
- do odbioru oparów DN50
Autocysterna winna być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem CLP.
1.6 Miejsce ważenia towaru: waga Zakład Produkcji Kruszyw Metraco S.A. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.

2. Wymagania względem Wykonawcy zadania:

2.1 Realizacja dostaw zgodnie z podanym przez Zamawiającego terminem.
2.2 Do każdej partii dostawy wymagany oryginał atestu jakościowego – wynikowego,

2.3 Wymagania jakościowe Zamawiającego

wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu
zawartość amoniaku: NH3 %(m/m) >=24,0
pozostałość po odparowaniu %(m/m) <=0,03

2.4 Termin płatności - 60 dni od daty sprzedaży

2.5 Termin wykonania zamówienia
Dostawy realizowane będą na wywołanie Zamawiającego, od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się