Zakup sody amoniakalnej lekkiej na 2019

» Opis zapytania

Zakup towaru na warunkach j.n.:

1. Towar: soda amoniakalna lekka (węglan sodu lekki).

2. Ilość: 1000 kg +/- 500 kg w opcji Kupującego.
Ze względu na zmienne potrzeby uzależnione od pracy instalacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w Zamówieniu.
Zakup przez Kupującego mniejszej ilości towaru, niż określony w Zamówieniu, nie będzie stanowił podstawy prawnej dla Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.


3. Jakość Towaru: zgodna z załączoną specyfikacją towaru.

4. Opakowanie: worki 25 kg, bezzwrotne, opakowanie zapobiegające zawilgoceniu, umieszczone na paletach bezzwrotnych.

5. Kupujący: KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.

6. Baza dostawy: DAP KGHM Metraco S.A. Magazyn Kwasu Siarkowego, ul. Cłowa 6, 70-688 Szczecin.

7. Transport: samochód Sprzedającego.

8. Termin dostawy: do 5 dni roboczych od e-mailowego wywołania Zamawiającego.

9. Termin realizacji zamówienia: 2019 rok.

10. Dokumenty dostawy: atest jakościowy - wynikowy oraz dokument WZ.

11. Warunki płatności: przelew, 60 dni od daty otrzymania towaru.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków procedury zakupu.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zakupu w każdym czasie bez podania przyczyn.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury zakupu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się