Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP polegająca na montażu dekoracji świątecznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2018 roku i jej demontażu wraz ze złożeniem w depozycie Zamawiającego w roku 2019 oraz dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 UPZP polegająca na zakupie dekoracji świątecznych.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
1. wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
2. opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się