DOSTAWA PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO [FREZARKI CNC]

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO [FREZARKI CNC]. Oferowane urządzenia ma być fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakości, wolne od wad, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i, po zainstalowaniu i uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego, gotowe do pracy.
W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest:
a. wykonać instalację i rozruch stanowiska,
b. przeprowadzić szkolenie obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 2 - Arkusz Informacji Technicznej stanowiącym integralną część SIWZ. Oferowane urządzenie musi być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się