Dostawa osprzętu wraz z instalacją w ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu Unicard w budynkach na pl. Kolegiackim 17 i ul. Libelta 16/20.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu kontroli dostępu, osprzętu pochwytów, samozamykaczy, elektozaczepów oraz zwor z elementami montażowymi wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania oraz włączenia nowych punków dostępu do systemu UniKD, w ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu Unicard w budynku na pl. Kolegiackim 17 i ul. Libelta 16/20, w wyznaczonych pokojach.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został załączniku nr 8 do SIWZ (załącznik nr 1 i 3 do umowy).
Wymagane jest zapewnienie minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami sprzętu określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SIWZ i zaoferowany sprzęt będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego systemami: Unicard i UniKD.

W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się