Usługi ogrodniczo-leśne – zabiegi mechaniczne poprawiające stan ciepłolubnych dąbrów realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodniczo-leśne - zabiegi mechaniczne poprawiające stan ciepłolubnych dąbrów w ramach projektu pn. FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania:
1) Usuwanie podszytu i podrostu (w przypadku inwazyjnych gatunków obcych geograficznie – wraz z karczowaniem)
2) Usuwanie pojedynczych drzew - (w przypadku inwazyjnych gatunków obcych geograficznie – wraz z karczowaniem)
3) Usuwanie ekspansywnych roślin zielnych
4) Koszenie runa
5) Uprzątnięcie zalegającej biomasy
6) Zabezpieczenie wytypowanych powierzchni przed zgryzaniem i buchtowaniem przez zwierzynę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się