Remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej Promień Życia w Bydgoszczy

» Opis zapytania

1.1. Wymiana oraz przeniesienie centrali. Nowa centrala musi zostać zainstalowana w portierni przy wejściu głównym oraz zapewnić współpracę z istniejącymi urządzeniami wykorzystywanymi w systemie zainstalowanym w obiekcie ( Klapy dymowe). Centrala powinna adresowalna i posiadać minimum 500 adresów. Każdy element musi posiadać izolator zwarć. Centrala musi mieć możliwość alarmowania 2 stopniowego z prostym ustawianiem czasów opóźnień dla obu stopni (podczas konfiguracji).
1.2. Wymiana:
- 261 szt. jonizujących czujek dymu wraz z ich utylizacją, zalecana wymiana na czujki
Optyczne,
- 14 szt. czujek temperatury,
- 34 szt. czujek optycznych dymu wraz z gniazdami,
- 27 szt. wskaźników zadziałania.
1.3. Wymiana i podłączenie ROP (19 szt.) do nowo zainstalowanej centralki ppoż.
1.4. Podłączenie klap dymowych (4 szt.) do nowo zainstalowanej centralki ppoż.
1.5. Naniesienie zamontowanych urządzeń na plany sytuacyjne budynku.
1.6. Demontaż urządzeń systemu sygnalizacji pożaru podlegających wymianie.
1.7. Utylizacja urządzeń systemu sygnalizacji pożaru podlegających wymianie na koszt
wykonawcy.
1.8. Montaż nowych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru wraz z podłączeniem
i uruchomieniem. Montaż okablowania powinien zostać wykonany w listwach kablowych
lub podtynkowo. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego okablowania, jednak z uwagi
na brak dokumentacji projektowej systemu, konieczna będzie jego wcześniejsza
inwentaryzacja.
1.9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1.10. Serwis nowo zainstalowanego sytemu w ramach gwarancji, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się