Zakup siarki granulowanej na 2019 rok

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą w 2019 r. siarki granulowanej na warunkach:

1. Towar: siarka granulowana

2. Opakowanie: towar powinien być dostarczony w bezzwrotnych workach 25 kg, na bezzwrotnych paletach Sprzedającego, niekaucjonowanych, worki umieszczone na paletach dodatkowo owinięte folią termo-kurczliwą.

3. Oznakowanie: zgodnie z Rozporządzeniem CLP.

4. Ilość: 92 tony +/- 46 ton w opcji Kupującego, jednorazowo dostawa 23 tony.
Ze względu na zmienne potrzeby Huty uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w umowie.

5. Jakość: Postulowane parametry jakościowe siarki granulowanej:
• zawartość siarki ≥ 99,95%,
• uziarnienie: klasa ziarnowa 0,5 – 5,0 mm, nie mniej niż 90%
• przesiew ziarna: 0,5 oraz klasa ziarnowa 5,0 – 10 mm, nie więcej niż 10%
Parametry jakościowe wymagają akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji parametrów jakościowych siarki granulowanej i karty charakterystyki.
W przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje parametrów jakościowych, oferta zostanie odrzucona.

6. Kupujący: KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.

7. Baza dostawy: DAP - Huta Miedzi „Legnica”, ul. Złotoryjska 194; 59-220 Legnica, Wydział Rafinerii Ołowiu oraz Wydział Ciągłego Odlewania Miedzi, zgodnie z INCOTERMS 2010.

8. Transport: samochodowy Sprzedającego,

9. Terminy dostaw: Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie 2019 roku, wywoływane drogą elektroniczną, planowane terminy dostaw:
- Wydział Rafinerii Ołowiu (PPb)- po 23 tony w tygodniu nr 5; nr 23; nr 40.
- Wydział Ciągłego odlewania Miedzi- 23 tony na wywołanie.

Strony dopuszczają w sporadycznych przypadkach możliwość zmiany terminów wysyłek siarki granulowanej wynikających z wcześniejszych ustaleń, co wymaga akceptacji obu stron.
Ze względu na zmienne potrzeby Huty uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w umowie.

10. Dokumenty: do każdej partii dostawy wymagany oryginał atestu jakościowego – wynikowego.

11. Warunki płatności: przelew, 60 dni od daty otrzymania towaru.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków procedury zakupu.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zakupu w każdym czasie bez podania przyczyn.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury zakupu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku braku akceptacji jakości oferowanego produktu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się