Dostawa, montaż i szkolenie w zakresie sprzętu nawigacyjnego dla WTM Gdynia oraz dostawa urządzeń nawigacyjnych dla okrętów MW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i szkolenie w zakresie sprzętu nawigacyjnego dla WTM Gdynia oraz dostawa urządzeń nawigacyjnych dla okrętów MW w ilościach i asortymencie przedstawionym w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z Rozdziałem III SIWZ oraz „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się