Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic i placów Bielska-Białej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic i placów Bielska-Białej”, obejmujące w szczególności:
a) wynajem elementów świetlnych w terminie: niezwłocznie po zawarciu umowy do
1 lutego 2019r.
b)wykonanie montażu elementów dekoracji świątecznej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z przygotowaniem do podłączenia do sieci elektrycznej, w nieprzekraczalnym terminie: niezwłocznie po zawarciu umowy do 10 grudnia 2018 r.
c) montaż instalacji zasilania i podłączenie elementów dekoracji do sieci elektrycznej
w terminie od dnia 6 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.;
d) serwisowanie elementów dekoracji od dnia montażu do demontażu, obejmujące:
• kontrolę i serwisowanie mocowań, instalacji zasilania i podłączeń do sieci elektrycznej;
• kontrolę sprawności elementów świetlnych,
• naprawę usterek w ciągu 12 godzin od kontroli lub zgłoszenia przez Zamawiającego
(ze szczególnym uwzględnieniem niedziel i dni świątecznych), w przypadkach zagrożenia ludzi lub mienia Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usunięcia awarii lub usterki w ciągu 2 godzin od kontroli lub zgłoszenia przez Zamawiającego;
e) odłączenie elementów dekoracji od sieci elektrycznej i demontaż instalacji zasilania w terminie od dnia 31 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r. – w kolejności
i terminach ustalonych z Zamawiającym;
f) demontaż elementów dekoracji świątecznej po okresie wynajmu – w terminie od 31 stycznia 2019 r. do 6 lutego 2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się