Utrzymanie zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w 2019 roku

» Opis zapytania

Utrzymanie zieleni miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim w 2019 roku z możliwością składania ofert częściowych. Szczegółowe informacje z opisem przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ.

Część A - Bieżące utrzymanie zieleni niskiej (z pominięciem drzew) w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych, na skwerach i w parkach na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2019 roku

Część B - Bieżące utrzymanie drzew w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych, na skwerach i w parkach oraz na terenach komunalnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2019 roku


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się