Zakup kwasu solnego 31% na paletopojemniku w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Towar: kwas solny techniczny min. 31%.
2. Opakowanie: paleto-pojemnik 1000l, po ok. 1,150 tony, opakowanie zwrotne, niekaucjonowane Sprzedającego.
3. Ilość: 15 ton +/- 10% tony w opcji Kupującego. Jednorazowe partie dostaw dla Huty po około 1,15 tony.
Ze względu na zmienne potrzeby Huty uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono powyżej.
4. Terminy dostaw: 2019 rok, dostawy wywoływane pisemnie, drogą elektroniczną. Dostawę prosimy kierować zgodnie z pkt. 8 i 9 niniejszego Zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00
do 13:00.
5. Cena: ……….. zł/tonę netto + 23%VAT.
6. Jakość: chlorowodór: min. 31%,
żelazo (Fe3+): max. 0,005%,
zawartość związków organicznych: max. 0,007%,
zawartość substancji utleniających w przeliczeniu na Cl2: max. 0,005%.
7. Kupujący: KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.
8. Baza dostawy: DAP – Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie, wg Incoterms 2010.
9. Adres Użytkownika: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” 67-200
Głogów, ul. Żukowicka 1, Wydział P-30 Huty Miedzi Głogów.
10. Dokumenty dostawy :
a) do każdej partii dostawy wymagany oryginał atestu jakościowego – wynikowego,
b) kopię atestu oraz kopię faktury prosimy przesyłać pocztą e-mailowej na adres: ewa.gawronska@metraco.pl.
11. Transport: samochodowy Sprzedającego.
12. Warunki płatności: przelew, 60 dni od daty sprzedaży na rachunek Sprzedającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się