Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp, zrębkowaniem gałęzi w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” oraz wykonanie prac konserwatorsko – zabezpieczających zabytkowy drzewostan przez zastosowanie wiązań stabilizujących korony w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. ,,Miejska bioróżnorodność – ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: wycinka drzew będących w złej kondycji zdrowotnej bądź martwych wraz z frezowniem ich karp oraz zrębkowaniem gałęzi w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego
z NFOŚiGW pn. ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni
w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” - Część I zamówienia; oraz wykonanie prac konserwatorsko – zabezpieczających cenny drzewostan parkowy, poprzez wykonanie wiązań stabilizujących korony w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. ,,Miejska bioróżnorodność – ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - Część II zamówienia; zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się