Doposażenie laboratorium materiałoznawstwa PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie laboratorium materiałoznawstwa PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umowa nr MN-SW/2018/89/DIR/DID, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w tym wzorze umowy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do wskazanych pomieszczeń znajdujących się w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5.
1. Zamówienie składa się z 3 części:
a) Część 1: Doposażenie laboratorium materiałoznawstwa – właściwości fizyczne,
b) Część 2: Doposażenie laboratorium materiałoznawstwa - właściwości fizyko-chemiczne,
c) Część 3: Doposażenie laboratorium materiałoznawstwa metalografia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty:
a) Dla części nr 1 w załączniku nr 6a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
b) Dla części nr 2 w załączniku nr 6b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,
c) Dla części nr 3 w załączniku nr 6c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się