Dostawa lampek na biurko w ilości 34 szt dla Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie - Zadanie Nr 1

» Opis zapytania

Lapka na biurko 34 szt.
Oferty muszą być składane w formie elektronicznej za wykorzystaniem Platformy Zakupowej, zamieszczając równocześnie skan wypełnionego Formularza oferty, dołączonego do zapytania ofertowego na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/.
Pobranie dokumentacji - po zalogowaniu się w systemie Platforma Zakupowa.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje dodatkowo Wykonawcę, który ma obowiązek dostarczyć oryginał Formularza oferty wraz z Załącznikami do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy/zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2015 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się