„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej, oraz dostawa i wdrożenie systemu do monitorowania sieci wodociągowej. Tytuł zamówienia nadany przez Zamawiającego: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”. Zamawiający wymaga, aby w kierowanej do niego korespondencji Wykonawca powoływał się na następujący numer referencyjny: BZP/MONIT/TS/27/2018.
2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje:
a) sieć wodociągowa:
Montaż 15 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących ciśnienia i przepływu wody w 15 punktach wskazanych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr9 do SIWZ
W skład zestawu wchodzi:
- studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 6 szt.
- studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 9 szt.,
- bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna umiejscowiony gruncie - 9 szt.,
- bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) umiejscowiony w studni – 6 szt.,
- zasuwy odcinające 5 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem kołnierzowym (umiejscowione w gruncie),
- opaska do nawiercania 4 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną
w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika ciśnienia rejestratora,
- opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego
z zasuwą DN32 – 6 szt.,
- rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych: dwukierunkowego przepływu i ciśnienia (10 szt.) lub dwukierunkowego przepływu (5 szt.) umiejscowiony w studni lub studzience pomiarowej,
- łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości
i rozmiarach niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych
i zasuw.
b/ wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego i oprogramowanie:
- komputer stacjonarny (serwer) z dwoma monitorami, dwa tablety do konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych,
- oprogramowanie do analizy i archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się