Części zamienne i materiały eksploatacyjne do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci:
Część I - Instytut Podstaw Chemii Żywności
Pakiet Nr 1 - Materiały do dozowników SSL Trace GC Ultra
Pakiet Nr 2 - Mikrostrzykawki
Pakiet Nr 3 – Mikrostrzykawki do MPS2
Pakiet Nr 4 - Kolumny GC
Pakiet Nr 5 - Materiały do dozownika CIS4
Pakiet Nr 6 – Fiolki do autosamplera
Pakiet Nr 7 - Filamenty do Pegasus 4D
Pakiet Nr 8 - Łączniki i uszczelki SilTite
Pakiet Nr 9 - Moduły do demineralizatora Polwater DL2-150
Część II - Instytut Biochemii Technicznej
Pakiet Nr 1 - Filtry ochronne,
Pakiet Nr 2 - Akcesoria do chromatografii gazowej
Pakiet Nr 3 – Fiolki, naczynka z akcesoriami (zapewniające szczelność przy kompletowaniu zestawu fiolka-nakrętka-septa)
Pakiet Nr 4 - Akcesoria zużywalne do pH-metru Elmetron CP-511
Pakiet Nr 5 - Akcesoria zużywalne do spektrofotometrów
Pakiet Nr 6 - Akcesoria zużywalne drobne z tworzyw, gumy, drewna, papieru wykorzystywane w obsłudze urządzeń i aparatów laboratoryjnych
Pakiet Nr 7 - Akcesoria do pHametru Mettler Toledo Seven Compact
Pakiet Nr 8 - Akcesoria do chromatografii cienkowarstwowej
Pakiet Nr 9 - Akcesoria do aparatu Karla-Fischera
Pakiet Nr 10 - Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Pakiet Nr 11 - Akcesoria chromatograficzne
Część III - Instytut Technologii i Analizy Żywności
Pakiet Nr 1 - Akcesoria oryginalne do chromatografu cieczowego Dionex HPLC-ultimate 3000RS lub chromatografu gazowego Varian 450GC
Pakiet Nr 2 - Akcesoria oryginalne do chromatografu cieczowego Dionex HPLC-ultimate 3000RS lub chromatografu gazowego Varian 450GC oraz Chromatografu Thermo Scientific
Pakiet Nr 3 - Akcesoria oryginalne do filtracji Millipore MF oraz akcesoria oryginalne do aparatu uzdatniania wody Direct-Q3 Millipore MF oraz Milli-Q® Direct Water Purification System
Pakiet Nr 4 - Akcesoria oryginalne do chromatografu gazowego Varian 450GC
Pakiet Nr 5 - Akcesoria oryginalne do Chromatografu Thermo Scientific Q Exactive LC-MS/MS i CPC firmy Armen Instrument
Pakiet Nr 6 - Akcesoria oryginalne do chromatografu HPLC Dionex oraz spektrometru Q-TOF-MS/MS Bruker Daltonics
Pakiet Nr 7 - Akcesoria oryginalne do demineralizatorów firmy Hydrolab
Pakiet Nr 8 – Akcesoria oryginalne do demineralizatora Hydrolab 5sp
Pakiet Nr 9 - Akcesoria oryginalne do chromatografu gazowego Shimadzu GC-2010 Plus
Pakiet Nr 10 - Akcesoria oryginalne do skrubera BUCHI K-415
Pakiet Nr 11 - Akcesoria oryginalne do destylarki BUCHI KjelMaster K-375
Pakiet Nr 12 - Akcesoria oryginalne do kalorymetru DSC1 Mettler Toledo
Pakiet Nr 13 - Akcesoria oryginalne do BUCHI Speed Ekstraktor E-916
Pakiet Nr 14 - Akcesoria oryginalne do chromatografu LCMS 2020 Shimadzu
Pakiet Nr 15 - Akcesoria oryginalne do młyna IKA MF10 Basic
Pakiet Nr 16 - Akcesoria do destylarki ELGA E5
Pakiet Nr 17 - Akcesoria oryginalne do Ph-metru
Pakiet Nr 18 - Akcesoria oryginalne do: chromatografu KNAUER SMART-LINE PDA, chromatografu KNAUER K 500-FD, chromatografu KNAUER K 500-RI, chromatografu KNAUER K501 - RI, chromatografu KNAUER K501 - UV - VIS (Preparatywny)
Pakiet Nr 19 - Akcesoria oryginalne do: chromatografu KNAUER SMART-LINE PDA, Chromatograf KNAUER K 500 - FD, Chromatograf KNAUER K 500 - RI, Chromatograf KNAUER K501 - RI, Chromatograf KNAUER K501 - UV - VIS (Preparatywny)
Pakiet Nr 20 - Akcesoria oryginalne do chromatografów KNAUER
Pakiet Nr 21 - Akcesoria oryginalne do spektrofotometru METERTECH SP 880
Pakiet Nr 22 - Akcesoria oryginalne do destylarki Elix 3
o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w ramach pakietów na pozycje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się