Dostawa systemu identyfikacji błędów maszyn wielkogabarytowych – interferometr śledzący.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu identyfikacji błędów maszyn wielkogabarytowych – interferometr śledzący (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).
2. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanej Aparatury [a w odniesieniu
do wskazanych w załączniku nr 2 SIWZ programów komputerowych składających
się na wskazane oprogramowanie (jak też ewentualnych, innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą części składowe lub przynależności niezbędne do korzystania z zaoferowanej Aparatury) - zapewnienie możliwości legalnego korzystania przez Zamawiającego minimum poprzez zapewnienie udzielenia Zamawiającemu w odniesieniu do nich licencji bezterminowej, pełnej
i jednostanowiskowej];
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonej mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Aparatury polegające minimum na wykonaniu jej stosownego montażu, konfiguracji informatycznej (komunikacja dostarczonego systemu z komputerem);
3) W obecności Wykonawcy, Zamawiający zorganizuje na hali technologicznej WIMiM, ITM, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin – badanie stołu obrotowego (rotacji osi C) frezarki średniej wielkości. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego będzie uzyskanie charakterystyk błędów kinematycznych tej osi;
4) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi, rejestracji wyników pomiaru dostarczonego systemu pomiarowego;
5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowaną Aparaturę, przy czym wymagane
jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesiące, licząc od daty wskazanego wyżej wydania Aparatury Zamawiającemu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się