Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle – III przetarg.

» Opis zapytania

Dostawa nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny kod CPV:
24000000-4 Produkty chemiczne
Dodatkowe kody CPV:
24450000-3 Wyroby rolno - chemiczne
24420000-4 Nawozy fosforowe
24410000-1 Nawozy azotowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się