Chromatograf gazowy z detektorem masowym kwadrupolowym i autosamplerem wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

» Opis zapytania

Wykonanie zadania pn.: „Chromatograf gazowy z detektorem masowym kwadrupolowym i autosamplerem wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się