Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów, monitorów, klawiatur i myszy, projektorów z kablem HDMI, urządzeń wielofunkcyjnych, splitterów wideo do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, ul. J. Długosza 7, w ramach realizacji projektu pn: ” TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole ” nr. RPSW.08.03.03-26-0015/17, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

» Opis zapytania

Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów, monitorów, klawiatur i myszy, projektorów z kablem HDMI, urządzeń wielofunkcyjnych, splitterów wideo do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, ul. J. Długosza 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się