Dzierżawa 35 sztuk urządzeń drukujących dla Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w latach 2019-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 35 sztuk urządzeń drukujących fabrycznie nowych wraz z wyposażeniem dla obiektów Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga
w Warszawie przy ulicy Bródnowskiej 13/15 oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 oraz Formularz cenowy – Załącznik nr 3.

3. Wykonawca w ramach realizacji powierzonego zadania zobowiązany będzie do:

1. Dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń wskazanych w pkt 3.1. we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.
2. Wykonywania wszystkich czynności związanych z konserwacją, naprawą i utrzymaniem urządzeń we właściwym stanie technicznym.
3. Dostarczania wszystkich niezbędnych części i materiałów eksploatacyjnych (w tym również tonerów) przez cały okres realizacji zamówienia, z wyłączeniem papieru. Dostarczane materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta dzierżawionych urządzeń.
4. Rozliczenie miesięczne będzie dokonywane w oparciu o kwotę czynszu dzierżawnego za urządzenia oraz faktyczną liczbę wykonanych wydruków/kopii.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się