Zakup i dostawa sprzętu AGD

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu AGD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 (Formularz cenowy) oraz Załączniku nr 4 (Wzór umowy) do SIWZ, stanowiących integralną część SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na VII części.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na zaoferowany asortyment
 39711310-5,
 33000000-0
 33000000-3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się