Konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości alejek i placów miejskich na terenie miasta Sokołów Podlaski w latach 2019 - 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja terenów zieleni miejskiej (o łącznej powierzchni ok. 25 ha zgodnie z wykazem terenów) oraz utrzymanie czystości alejek i placów miejskich w Sokołowie Podlaskim w latach 2019 – 2020.

Usługa obejmuje:
1. Koszenie trawników;
2. Grabienie liści;
3. Wprowadzanie nowych nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu, palikowaniem i bieżącą pielęgnacją;
4. Formowanie i przycinanie żywopłotów;
5. Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i zabiegów sanitarnych (usuwanie suszu, zabezpieczanie ran po cięciach) w koronach drzew i krzewów do wys. 6 m;
6. Zasilanie mineralne roślin (dwukrotnie w okresie wegetacji);
7. Pielenie wokół krzewów i młodych drzew;
8. Nawożenie mineralne trawników;
9. Zakładanie trawników oraz ich rekultywacja w miejscach zniszczeń i przedeptów;
10. Obsadzanie i bieżąca pielęgnacja pojemników, rabat i wież kwiatowych kwiatami sezonowymi oraz roślinami cebulowymi z materiału zakupionego przez Zleceniodawcę;
11. Odchwaszczanie pojemników i rabat, skalników, rond i alejek ziemnych;
12. Podlewanie kwiatów i nasadzeń;
13. Przycinanie, kopcowanie i przykrywanie różanek przed zimą oraz odkrycie wiosną;
14. Bieżące czyszczenie, usuwanie zatorów wraz z odmulaniem rzeki Cetynia na odcinku od ul. Siedleckiej do ul. Kosowskiej;
15. Czyszczenie cieków, powierzchniowe czyszczenie lustra stawów, całych zbiorników wodnych i linii brzegowej oraz przepustów na terenie parku zabytkowego przy ul. Lipowej;
16. Omiatanie, odchwaszczanie i usuwanie liści z alejek, chodników, ciągów pieszych oraz utrzymanie czystości w terenach zieleni oraz przylegających do nich chodników i opasek;
17. Odśnieżanie i usuwanie śliskości ciągów pieszych w terenach zieleni i przylegających do nich chodników i opasek podczas zimy, usuwanie zanieczyszczeń po zimie;
18. Codzienne zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń oraz usuwanie skutków nagłych warunków atmosferycznych (gałęzi, wykrotów drzew itp.);
19. Naprawa, malowanie oraz bieżące utrzymanie czystości ławek parkowych będących własnością miasta;
20. Codzienne zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń, omiatanie oraz odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenach komunikacji zbiorowej oraz obszarach do nich przyległych;
21. Bieżące utrzymanie czystości pomników i miejsc pamięci.
UWAGA
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wymogami kultury technicznej i praktyki ogrodniczej.
Po zakończeniu prac należy dokonać uprzątnięcia i uporządkowania, terenu i miejsca wokół prowadzonych prac.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody, wynikające ze złej organizacji i sposobu prowadzenia tych prac.

2. Wykonawca winien udzielić gwarancji nie krótszej niż 1 rok na usługi sadzenia nowych drzew i krzewów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, liczonej od dnia wykonania nasadzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się