Dostawa elementów małej architektury wraz z montażem w Katowickim Parku Leśnym.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) elementów małej architektury wraz z montażem
w Katowickim Parku Leśnym wg wyszczególnienia:
1) Ławka z oparciem z podłokietnikami – 41 sztuk,
2) Ławka z oparciem bez podłokietników – 41 sztuk,
3) Ławka bez oparcia – 21 sztuk,
4) Krzesło miejskie z podłokietnikami – 4 sztuki,
5) Krzesło miejskie bez podłokietników – 4 sztuki,
6) Stół do szachów – 2 sztuki,
7) Kosze na śmieci – 25 sztuk.

2. Przedmiot zamówienia stanowią następujące elementy małej architektury:

1) Ławka z oparciem z podłokietnikami:
Konstrukcja ławki: Odlew z aluminium (niemalowanego) połączony z deskami z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego za pomocą nierdzewnych śrub.
Długość całkowita ławki wynosić ma od 180cm do 185cm, wysokość całkowita od 80cm do 85cm,
a głębokość całkowita od 60cm do 65cm.
Siedzisko i oparcie z desek o grubości od 3 do 3,5cm i o wysokości od 9cm do 12cm.
Waga całej ławki (bez fundamentów) wynosić ma minimum 45kg.

2) Ławka z oparciem bez podłokietników:
Konstrukcja ławki: Odlew z aluminium (niemalowanego) połączony z deskami z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego za pomocą nierdzewnych śrub.
Długość całkowita ławki wynosić ma od 180 do 185cm, wysokość całkowita od 80cm do 85cm,
a głębokość całkowita od 60cm do 65cm.
Siedzisko i oparcie z desek o grubości od 3 do 3,5cm i o wysokości od 9cm do 12cm.
Waga całej ławki (bez fundamentów) wynosić ma minimum 45kg.

3) Ławka bez oparcia:
Konstrukcja ławki: Odlew z aluminium (niemalowanego) połączony z deskami z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego za pomocą nierdzewnych śrub.
Długość całkowita ławki wynosić ma od 180cm do 185cm, wysokość całkowita od 40 do 45cm,
a głębokość całkowita od 50cm do 55cm.
Siedzisko i oparcie z desek o grubości od 3 do 3,5cm i o wysokości od 9cm do 12cm.
Waga całej ławki (bez fundamentów) wynosić ma minimum 35kg.

4) Krzesło miejskie z podłokietnikami:
Konstrukcja krzesła: Odlew z aluminium (niemalowanego) połączony z deskami z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego za pomocą nierdzewnych śrub.
Długość całkowita krzesła wynosić ma od 55cm do 60cm, wysokość całkowita od 80cm do 85cm,
a głębokość całkowita od 60cm do 65cm.
Siedzisko i oparcie z desek o grubości od 3 do 3,5cm i o wysokości od 9cm do 12cm.
Waga całego krzesła (bez fundamentów) wynosić ma minimum 20kg.

5) Krzesło miejskie bez podłokietników:
Konstrukcja krzesła: Odlew z aluminium (niemalowanego) połączony z deskami z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego za pomocą nierdzewnych śrub.
Długość całkowita krzesła wynosić ma od 55cm do 60cm, wysokość całkowita od 80cm do 85cm,
a głębokość całkowita od 60cm do 65cm.
Siedzisko i oparcie z desek o grubości od 3 do 3,5cm i o wysokości od 9cm do 12cm.
Waga całego krzesła (bez fundamentów) wynosić ma minimum 20kg.

6) Stół szachowy:
Konstrukcja stołu: Stalowa konstrukcja połączona za pomocą nierdzewnych śrub z deskami z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego.
Stalowa konstrukcja musi być pokryta ochronną warstwą ocynku i piecowym lakierem proszkowym w kolorze szarym RAL 9006.
Wielkość całkowita blatu wynosić ma od 60cm do 70cm, wysokość całkowita od 68cm do 72cm.
Blat stołu: Z szczeblin z litego drewna egzotycznego jatoba o grubości od 3cm do 3,5cm, szerokości 4cm – 8cm.

7) Kosz na śmieci:
Kosz na śmieci wykonany z betonu zbrojonego, piaskowanego. Na spodzie kosza otwory w celu odprowadzenia wody z wnętrza kosza.
Wysokość całkowita kosza wynosić ma od 75cm do 80cm, a szerokość i długość od 50cm do 55cm.
Kosz na być z wkładem ze stali ocynkowanej z popielniczką. Całkowite wymiary wkładu muszą być dopasowane do wymiarów kosza, ale nie płytsze niż 70cm.
Pojemność kosza wynosić ma od 65l do 75l.
Waga całego kosza wynosić ma minimum 250kg.

3. Warunki dostawy i montażu:
1) Elementy małej architektury mają zostać zamontowane na terenie Katowickiego Parku Leśnego
w Katowicach w gruncie oraz w nawierzchni utwardzonej (w ilości do 10 sztuk).
2) Wykonawca dostarczy elementy małej architektury w miejsca montażu na własny koszt i dokona
ich montażu.
3) Dokładne lokalizacje (miejsca montażu) elementów małej architektury zostaną wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

4) Sposób montażu elementów małej architektury:
Wszystkie elementy małej architektury muszą być zamontowane w sposób niewidoczny
do betonowych fundamentów (klasa betonu C12/15) za pomocą kotew chemicznych o długości min.15cm i średnicy min. 8mm.
W przypadku montowania ławki na płycie chodnikowej, betonowy fundament musi być umieszczony pod płytą chodnikową i połączony z ławką kotwą.
Każda ławka i krzesło muszą być zamontowane za pomocą dwóch betonowych fundamentów
o głębokości od 20cm do 30cm, szerokości od 20cm do 30cm i długości od 70cm do 80cm.
Stół do szachów należy zamontować za pomocą betonowej stopy fundamentowej o głębokości
od 40cm. do 60cm.
Kosze na śmieci mają być wolnostojące (bez montowania na stałe).
5) Zamawiający dokona odbioru elementów małej architektury w miejscach ich zamontowania
po pisemnym zgłoszeniu wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się