Płyta wibracyja do AHM 800R

» Opis zapytania

Płyta wibracyja do AHM 800R
Warunki zapytania ofertowego:
1. Rysunki zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy (prośba drogą e-mail).
2. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez:
Pana Krzysztofa Jabłońskiego lub innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Okres gwarancji na dostarczone części min. 12 mc-y.
4. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się