Dostawa, montaż i integracja z system kontroli dostępu 9 szt. depozytorów automatycznej identyfikacji kluczy w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i integracja z system kontroli dostępu 9 szt. depozytorów automatycznej identyfikacji kluczy w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii.
2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne.
3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy.
4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się