Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg.

Wymagana czystość chemiczna: > 99,50 %
Opakowanie jednostkowe: 10 - 40 kg

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą karty charakterystyki produktu oraz certyfikatu jakości.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ośmiu dostawach, w cyklu kwartalnym, po 60 kg każda, wg następującego harmonogramu:

pierwsza dostawa: 60 kg w terminie do 15 marca 2019 r.
druga dostawa: 60 kg w terminie do 15 czerwiec 2019 r.
trzecia dostawa: 60 kg w terminie do 15 listopada 2019 r.
czwarta dostawa 60 kg w terminie do 15 lutego 2020 r.
piąta dostawa 60 kg w terminie do 15 maja 20020 r.
szósta dostawa 60 kg w terminie do 15 sierpnia 2020 r
siódma dostawa 60 kg w terminie do 15 listopada 2020 r
ósma dostawa 60 kg w terminie do 15 lutego 2021 r
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia realizacji dostaw w stosunku do przedstawionego harmonogramu.
Koszty dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się