DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA SPDSK W WARSZAWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą urządzeń do podawania do obiektu Zamawiającego tj. budynek Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie - z podziałem na 8 pakietów tj.:
• Pakiet nr 1 – Medyczny tlen ciekły wraz z dostawą,
• Pakiet nr 2 – Tlen medyczny sprężony, dwutlenek węgla sprężony medyczny i techniczny, powietrze syntetyczne sprężone,
• Pakiet nr 3 – Tlenek azotu medyczny w butlach 2l,
• Pakiet nr 4 – Podtlenek azotu medyczny,
• Pakiet nr 5 - Tlen medyczny w butlach 2 l z zaworem zintegrowanym,
• Pakiet nr 6 - Gaz medyczny sprężony ( 50% Dinitrogenii oxsidum + 50% Oxygenium) wraz z dzierżawą wózków i zaworów dozujących,
• Pakiet nr 7 – Gazy techniczne Argon N 5.0, Hel 6.0, Azot 6.0,
• Pakiet nr 8 – Azot ciekły do krioterapii wraz z dostawą.
2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24111500-0 – gazy medyczne
24111900-4 - tlen
24113200-1 – sprężone powietrze
24112200-4 – tlenki azotu
24111700-2 – azot
24111100-6 – argon
24111300-8 – hel
24111800-3 – azot ciekły
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Zał. nr 1 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy - Zał. nr 2 do SIWZ oraz Formularz cenowy – Zał. nr 7 do SIWZ.
4. Termin wykonania zamówienia: Umowa będzie obowiązywała od daty jej zawarcia lecz nie dłużej niż do 31.08.2019r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się