Zakup i dostawa reneval oprogramowania Nagios XI Enteprise Edition z opcją Maintenance

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa renevalu oprogramowania Enterprise Edition z opcją Maintenance

Szczegóły:

1) Reneval oprogramowania Nagios XI Enterprise Edition dla nieograniczonej liczby węzłów z opcją Maintenance

Okres od 18.12.2018 do dn. 17.12.2019

Ilość 1 szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty.

Termin realizacji 14 dni od daty zamówienia, płatność 60 dni od daty otrzymania FV

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się